Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności serwisu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o. o.

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARREKS” Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Rozwoju Regionalnego “ARREKS” Sp. z o. o. w Kleszczowie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Zieliński.

 • E-mail: a.zielinski@arreks.com.pl

 • Telefon: 44 731 37 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego “ARREKS” Sp. z o. o.

 • Adres: Agencja Rozwoju Regionalnego “ARREKS” Sp. z o. o.
  ul. Główna 122
  97-410 Kleszczów

 • E-mail: arreks@arreks.com.pl

 • Telefon: 44 731 37 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek na wysokości 1,25 m. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym.

 2. Budynek główny nie jest wyposażony w windę. Istnieje jednak możliwość załatwienia wszystkich spraw na parterze budynku. Na parterze znajduje się też toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 3. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 4. Przed wejściem do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 18:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 18:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2024 11:57:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive